Kontaktpersonar

Kommunen

Tlf: 70 19 91 00

Meir informasjon finn du  her.

Barnevern

Tlf. 99 36 92 78

 

Meir informasjon finn du her.

Helsestasjon

Tlf: 70 19 91 36

Meir informasjon finn du her.

PPT

Tlf. 70 19 95 40.

Meir informasjon finn du  her.

Utekontakten

Tlf.: 70 19 95 98

Meir informasjon finn du her.

Politi

Ring 112 eller sjå her for meir informasjon.

Legevakt

Tlf. 116 117

Les meir om legekontoret her.

Skular

Her finn du informasjon om dei ulike skulane i Sula:

 

Barnehagar

Her finn du informasjon om dei ulike barnehagane i Sula.

Tilbakemeldingar

Finn du feil eller manglar i rettleiaren, eller har du bare generelle tilbakemeldingar til oss, då kan du nytte skjemaet nedanfor.

Skriv inn ditt namn
Skriv inn di e-post adresse
Skriv di tilbakemelding i feltet.