Korleis bruke rettleiaren

Start

Rettleiaren for BTI er eit verktøy som skal gjere det enkelt å handle i tråd med BTI-modellen. På første side er det ei full oversikt over alle nivå og steg. Alle punkta er interaktive og leiar til utfyllande informasjon til det spesifikke punkt.

Om du har starta rettleiaren for første gang er det naturleg å starte på nivå 0, steg 1.

Hovudinnhaldet finn du midt på sida

Kvart steg er forklart slik at du raskt kan oppfatte og forstå det. Du vil finne ei forenkla forklaring av kva du skal gjere på det gjeldande nivå. Alle utheva ord vil føre deg inn til ytterlege informasjon.

Har du behov for meir informasjon er det tilgjengeleg nederst på kvart steg i heile rettleiiaren.

Tilhøyrande skjema og verktøy til høgre

Alle dokument og skjema som er relevant for gjeldande steg er tilgjengeleg på høgre side.