BTI-rettleiar

BTI, Betre Tverrfagleg Innsats, skal sikre at barn og unge får den oppfølginga og hjelpa dei treng gjennom eit samarbeid mellom familien og kommunen. Oppfølginga kan vere av ulik grunn og i ulik grad, men arbeidet med å komme fram til ei løysing skal vere lik. Les meir om BTI