Når barn og unge treng hjelp

Det skal vere trygt og godt å vekse opp i Sula.
Av og til oppstår det likevel utfordringar som gjer at ikkje alle har det så bra. I vår kommune følgjer vi BTI-modellen for å sikre at gravide, barn, unge og familiar får den hjelpa dei treng.