Sula kommune våpen BTI-rettleiar Stafettlogg

Barn og unge som treng hjelp?

Sula kommune skal vere ein trygg kommune for barn og unge å vekse opp i. Av og til oppstår det likevel utfordringar og vanskar som gjer at ikkje alle har det så bra.

Kva gjer du dersom du lurer på om eit barn eller ein ungdom treng hjelp?

Kven er du?